Có những cặp lô đi cùng với nhau rất dễ nhận biết

Có những cặp lô đi cùng với nhau rất dễ nhận biết